Zakończyliśmy modernizację linii produkującej batony bakaliowe dla firmy Bakalland. Modernizacja, której celem było zwiększenie wydajności produkcji obejmuje instalację nowych oraz modyfikację poprzednio działających urządzeń odpowiadających za następujące elementy procesu:

  1. Przygotowanie syropu
  2. Przygotowanie mieszanki sypkiej
  3. Przygotowanie i podanie ciasta do walcowania
  4. Walcowanie ciasta
  5. Chłodzenie ciasta
  6. Końcowe uformowanie produktu
  7. Buforowanie produktu, wykrywanie metali i podawania produktu do flowpack’a
  8. Pakowanie i kontrola wagi