Zrealizowaliśmy kolejny projekt – stół pomiarowy do kratownic dla producenta filtrów powietrza. Urządzenie pozwala na kontrolę, a tym samym utrzymanie wysokiej jakości produkowanych elementów – zapewniając dokładność pomiaru rzędu 0,1 mm.