Oddaliśmy do użytku kolejne stanowisko badawcze MBD500 służące do badania wytrzymałości skrzydeł drzwiowych i ościeżnic na wielokrotne otwieranie i zamykanie zgodnie z normami PNEN 1191:2002(dot. wytrzymałości) oraz PNEN 12046-2:2001 (dot. pomiaru sił operacyjnych). 
Urządzenie umożliwia zleceniodawcy – firmie IMAC badanie zarówno drzwi jedno jak i dwuskrzydłowych.

Stanowisko składa się z:
– nieruchomej ramy głównej,
– regulowanego mocowania pod ościeżnicę,
– manipulatora prawego skrzydła z zespołem chwytaka,
– manipulatora lewego skrzydła z zespołem ssawki,
– głównej szafy sterującej,
– panelu sterowania,
– zespołu czujników,
– centrali podciśnienia.