Uzyskaliśmy nominację do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2016 w kategorii Innowacyjne firmy – za projekt pt. „Zaawansowane technologie odlewnicze”.
Program prowadzony jest przez Polską Agencję Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.