Infoster Projekt Sp. z o.o. 
ul. Do Huty 31
33-100 Tarnów, Polska

KRS: 0000377687
Kapitał zakładowy i wpłacony: 150.000 PLN

Zarząd
Spółki:
Asystentka
Zarządu:
Dane
kontaktowe:
Prezes Zarządu:
Tomasz Kanarek
Natalia Bożym
tel. kom.
+48 662267517
nbozym@infoster.pl

Telefon:
+48 14 674 81 41
+48 14 674 81 30
+48 14 674 81 31

Fax:
+48 14 674 81 40
e-mail: infoster@infoster.pl

 

 

 

 

 

 

 

.

Dział Marketingu i Sprzedaży

Dyrektor Handlowy:
Marcin Karwat
(jęz. angielski)
tel. kom. +48 662267518
mkarwat@infoster.pl

Anna Mucha
(jęz. niemiecki, angielski)
tel. kom. +48 662267516
amucha@infoster.pl

 

Aleksandra Mielec
(jęz. hiszpański, angielski)
tel. kom. +48 606915700
amielec@infoster.pl

 

 

Aneta Babula
(jęz. rosyjski, angielski)
tel. kom. +48 784432150
ababula@infoster.pl

Dział Konstrukcyjno-Technologiczny i Rozwoju

Kierownik Działu Konstrukcyjno-Technologicznego:
Dariusz Płaczek
dplaczek@infoster.pl

 

Kierownik Produkcji:
Radosław Ptak

rptak@infoster.pl

Księgowość i Kadry

Księgowość:
tel. kom. +48 795 419 820
ksiegowosc@infoster.pl

 

Kadry:
tel: +14 674 81 30
kadry@infoster.pl

 

Fakturowanie:
faktura@infoster.pl

 

Informatycy

tel. kom. +48 784 432 006
informatyka@infoster.pl

Magazyn

magazyn@infoster.pl
tel. kom. +48 662 267 515