Maszyna zaprojektowana jest do automatycznej i szybkiej produkcji haków i obejm wg przesłanej dokumentacji:
Detale mogą być produkowane ze stali czarnej, jak również miedziane. Haki i obejmy powstają w wyniku rozwinięcia z kręgu blachy stalowej lub miedzianej, odpowiednie wyprostowanie, precyzyjne podanie, tłoczenie i wykrawanie podanych płaskowników poprzez komputerowo sterowane urządzenia, a następnie zmontowanie (połączenie) elementów składowych. 

Maszyna jest zaprojektowana i wykonana dla szybkiej produkcji oraz łatwego i szybkiego przestawiania z jednego typu na inny. Przezbrojenie linii polega na założeniu odpowiedniej taśmy na rozwijak, wymiana oprzyrządowania na prasach wykrawających i tłoczących, regulacja rolek prowadzących dostosowując rozstaw do szerokości podawanego płaskownika, przezbrojeniu elementów i urządzeń montażowych oraz wyborze odpowiedniego programu sterującego linią. Dla dwóch osób czas przezbrojenia linii nie powinien przekroczyć 2-4 godziny.