W chwili obecnej wykonujemy dla polskiego klienta automatyczną linię do produkcji kul stalowych (Kuźnia matrycowa).
Koncepcja została opracowana przez nasze Biuro Konstrukcyjne natomiast wykonanie jest realizowane przez nasz Zakład Produkcyjny.

Linia charakteryzuje się wysokim poziomem innowacji w zakresie oszczędności materiałowej, niespotykanym do tej pory niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami obsługi liniiParametry te są możliwe dzięki następującym rozwiązaniom technicznym:

 • równomierne i niskie zużycie energii osiągnięte poprzez wyeliminowanie dogrzewania międzyoperacyjnego. Z jednokrotnie podgrzanego półfabrykatu wykonujemy gotowe elementy. Jest to możliwe dzięki automatycznemu i szybkiemu wykonywaniu sekwencji następujących po sobie czynności: dosuw do gilotyny, cięcie, załadunek do stanowiska kucia, kucie, wyładunek do wanny hartowniczej. Powyższe czynności są wykonywane w cyklu liniowym. Umożliwia to odpowiedni system transportowy, który również został zaprojektowany przez nasze Biuro Konstrukcyjne,
 
 • kucie bez uzyskiwania wypływki dzięki odcinaniu z półfabrykatów elementów o określonej objętości. Ponieważ kształt i grubość półfabrykatu nie jest stała, konieczne jest mierzenie wszystkich przewidzianych do przeróbki półfabrykatów poprzez automatyczny system pomiaru połączony z komputerem, który w oparciu o dokonane pomiary steruje położeniem zderzaka gilotyny. Dzięki takiemu rozwiązaniu brak odpadu w postaci wypływki nie powoduje dodatkowej straty czasu i energii na odcięcie tego odpadu
 • redukcja kosztów produkcji poprzez zmniejszenie liczby pracowników obsługujących linię. Dzięki pełnej automatyzacji nasza linia obsługiwana jest tylko przez jednego, wcześniej przeszkolonego pracownika.
   

Głównymi podzespołami linii są:

 • magazyn załadowczy,
 • stanowisko pomiarowe,
 • manipulator załadunku półfabrykatu do pieca,
 • piec komorowy,
 • manipulator wyładunku półfabrykatu z pieca,
 •  gilotyna,
 • prasa do kucia,
 • wanna hartownicza.

W zależności od zapotrzebowania klienta do linii mogą być dodawane kolejne podzespoły oraz modyfikowane istniejące.

Zachęcamy do kontaktu z Działem Marketingu. Nasi pracownicy w krótkim czasie odpowiedzą na każde zapytanie ofertowe.