Linia zaprojektowana jest do automatycznej i szybkiej produkcji, umożliwia wykonywanie w trybie automatycznym mieszanek ziołowych i pakowanie ich do worków otwartych wraz z ich zszywaniem lub zgrzewaniem. Masa zasypanego worka to 5 do 25 kg. Po procesie pakowania przenośnik transportuje gotowy produkt do miejsca odbiorczego. Wydajność procesu pakowania worków to min. 120 worków-25kg/h