Jedną z ostatnich realizacji firmy Infoster Projekt Sp. z o.o. jest linia do serwisowania grodzic w Hucie w Dąbrowie Górniczej należącej do koncernu ArcelorMittal Poland.  Linia ma długość 360 mb i pozwala na otworowanie grodzic, cięcie na wymiar i parowanie oraz zaciskanie podwójnych grodzic typu U – profili stalowych stosowanych do zabezpieczenia przed osunięciem nabrzeży portowych, rzek, kanałów lub wykopów.


Grodzice dostarczane są na samotok rozładunkowy w paczkach maksymalnie po 8 sztuk. Następnie transportowane są do piły taśmowej gdzie są cięte automatycznie na zadaną długość. Po zakończeniu cięcia grodzice transportowane są do wiertarki gdzie wiercone są otwory transportowe, a następnie paczki rozdzielane są na pojedyncze grodzice i systemem suwnic oraz przenośników łańcuchowych transportowane są do łączenia w pary (parowania). Sparowane grodzice wędrują pod prasę hydrauliczną gdzie zostają trwale połączone poprzez punktowe zaciśnięcie zamków.

Cały proces od cięcia po zaciskanie odbywa się automatycznie, zgodnie z recepturą zawierającą wszelkie parametry danej partii grodzic, które wprowadzone są do systemu sterowania i na bieżąco wyświetlane na panelu sterowniczym. Dzięki pełnej automatyzacji linii, cały proces serwisowania grodzic obsługiwany jest przez jednego operatora. Jedyną czynnością manualną jaką musi wykonać operator, to naprowadzenie joystickiem zamków grodzic w celu sparowania. Linia wyposażona jest w system bezpieczeństwa, który chroni przed wtargnięciem osób w zagrożone strefy linii, w przypadku takiej próby zatrzymywana jest dana strefa lub cała linia.