Firma Infoster proponuje Państwu linie technologiczne do produkcji architektonicznych struktur plecionych linkowych oraz plecionych z drutu. Architektoniczne struktury stalowe to nowatorskie rozwiązanie w zakresie kreowania wielkopowierzchniowych fasad i elewacji.

Zastosowane w nich siatki plecione pozwalają na indywidualne ukształtowanie powierzchni, a ich różnorodność sprawia, że mogą być wykorzystywane w wielu obszarach działalności (fasady budynków i budowli, ekrany wygłuszające hałas, sufity podwieszane, obudowy urządzeń technicznych urządzeń itp.). Architektoniczne struktury plecione dają się z powodzeniem wykorzystać w miejscach użyteczności publicznej: dworcach kolejowych, terminalach lotniczych, bankach oraz galeriach, domach handlowych i halach wystawowych.


Linia do produkcji struktury linkowej umożliwia tkanie struktury o maksymalnej szerokości 4100 mm i długości 170 m w jednym odcinku. Zakres stosowanych linek osnowy od ø 0,45 mm do ø 3,0 mm, zakres stosowanych drutów wątku od ø 0,2 mm do ø 5,0 mm oraz rurki, taśmy płaskie i profile.

Linia do produkcji struktury plecionej z drutu umożliwia produkcję struktury o maksymalnej szerokości 4000 mm i długości w jednym odcinku 60 m. Zakres stosowanych drutów od ø 1,0 mm do ø 5,0 mm.

Obie linie są w pełni zautomatyzowane, posiadają centralne panele sterujące. Sterowanie oparte jest na sterownikach Siemens.

Zastosowane krosno bezczółenkowe zawiera cztery nicielnice, co pozwala na uzyskanie w procesie tkania splotu skośnego. Podawanie wątku do przesmyku realizowane jest metodą rapierową dla drutów od ø 0,2 mm do ø 3 mm lub podajnikiem rolkowym dla drutów od ø 3 mm do ø 5,0 mm, prętów oraz taśmy.

Zmiana długości oczka jest uzyskiwana przez płynną regulację szybkości przesuwu osnowy oraz przez regulację długości wahnięcia mechanizmu bidłowego. Płynna zmiana szerokości oczka opiera się na nowatorskim rozwiązaniu technicznym, pozwalającym uzyskać zmienną szerokość oczka w jednej strukturze przy zachowaniu stałej szerokości całej struktury. Do tej pory żadna maszyna na świecie nie zapewniała tak płynnej i szybkiej zmiany szerokości oczka. Rozwiązanie to jest unikatowe w skali światowej i obecnie nasza firma przeprowadza procedurę patentową tego rozwiązania.

Materiałem wejściowym do produkcji struktury tkanej mogą być: kręgi taśmy, kręgi drutu, szpulki drutu, pręty, rurki, profile.

W zależności od rodzaju materiału wejściowego wymagany jest zróżnicowany sposób podawania wątku i osnowy. W przypadku kręgów i szpulek podawanie materiału jest realizowane za pomocą rozwijaków lub zespołów rozwijaków. Natomiast, gdy materiałem wątku są pręty, rurki i profile, podawanie materiału następuje poprzez zastosowanie zespołu podającego z koszem magazynującym.

Jesteśmy jedynym w Polsce producentem tego typu maszyn, a zdobyta wiedza i doświadczenie pozwala nam skutecznie konkurować z największymi producentami linii do produkcji architektonicznych struktur plecionych na świecie.

W celu uzyskania pełnej oferty zachęcamy do kontaktu z Działem Sprzedaży. Nasi pracownicy w krótkim czasie odpowiedzą na każde zapytanie ofertowe.