Firma Infoster pragnie Państwu przedstawić pakowarkę rotacyjną do naważania i pakowania produktów sypkich.

Pakowarka rotacyjna jest urządzeniem porcjującym i podającym materiały sypkie do worków pobranych z automatycznego urządzenia podającego. Pakowanie odbywa się przez rynnę zasypową do worków papierowych, wentylowych. Urządzenie jest przystosowane do napełniania worków od 5kg do 30kg.

Pakowarka przystosowana jest do materiałów sypkich, w szczególności chemii budowlanej (gips szpachlowy, gładź szpachlowa, klej montażowy, tynk gipsowy) oraz cementu.


Firma Infoster pragnie Państwu przedstawić pakowarkę rotacyjną do naważania i pakowania produktów sypkich.

Pakowarka rotacyjna jest urządzeniem porcjującym i podającym materiały sypkie do worków pobranych z automatycznego urządzenia podającego. Pakowanie odbywa się przez rynnę zasypową do worków papierowych, wentylowych. Urządzenie jest przystosowane do napełniania worków od 5kg do 30kg.

Pakowarka przystosowana jest do materiałów sypkich, w szczególności chemii budowlanej (gips szpachlowy, gładź szpachlowa, klej montażowy, tynk gipsowy) oraz cementu.

Pakowarki rotacyjne firmy INFOSTER wyposażone są w moduły pakujące worki wentylowe w ilości od 3 do 16 modułów w zależności od wymaganej wydajności. Każdy moduł pakujący jest kompletną jednostką ważąco-pakującą, która ma wydajność około 300 worków na godzinę. Przy odpowiedniej ilości modułów pakowarka rotacyjna uzyskuje wydajność od 1000 do 4000 worków na godzinę. Każdy moduł wyposażony jest w automatyczną wagę z homologacją oraz oprogramowaniem do tworzenia raportów. Po uzupełnieniu worka odpowiednią ilością materiału następuje jego szczelne zamknięcie dzięki zgrzaniu zewnętrznej końcówki. Zamykanie następuje przy rynnie napełniającej dzięki urządzeniu ultradźwiękowemu.

Pakowarka jest centralnie sterowana, przeprogramowanie na inną wielkość pakowanych worków następuje automatycznie. Razem z pakowarką oferujemy:

  • maszynę magazynującą i dostarczającą worki wentylowe,
  • maszynę do automatycznego podawania worków,
  • maszynę odbierającą worki.

Oferowana pakowarka jest urządzeniem automatycznym, pracującym w zintegrowanej linii technologicznej i nie wymaga pracownika obsługującego ją w sposób ciągły.

W przypadku zainteresowania naszą maszyną prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży. Nasi pracownicy w krótkim czasie odpowiedzą na każde zapytanie ofertowe.