Stacja prób do testów hydraulicznych dla zaworów stosowanych do wykonywania testów szczelności połączenia (zabudowy), szczelności zamknięcia na wodę oraz szczelności zamknięcia na powietrze. Stacja prób będzie służy do bieżącej kontroli zaworów na linii produkcyjnej, dlatego charakteryzuje się możliwością szybkiej zamiany badanych zaworów oraz wysokim stopniem automatyzacji procesu pomiarowego. 

Wszystkie elementy sterowania i kontroli zostały skupione w jednym miejscu, aby umożliwić obsługę całego stanowiska przez jedną osobę.