Firma INFOSTER posiada w swojej ofercie nowoczesny system transportu żywego drobiu, w którym wykorzystywane są specjalne szuflady. Zastosowanie szufladowego systemu transportu i wyładunku drobiu w zakładzie produkcyjnym umożliwia zwiększenie wydajności rozładunku, zmniejszenie kosztów produkcji oraz zmniejszenie kosztów transportu. Koszty transportu redukują się wraz ze zwiększeniem ilości załadowanych na samochód ptaków, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w przepisach prawa.


 System szufladowy posiada dodatkowo tę zaletę, że od momentu załadunku na farmie do momentu zawieszenia ptaka na linii ubojowej nie jest on przeładowywany ani przesypywany z pojemnika. Dzięki temu poziom stresu jest niższy niż w systemie kontenerowym bez wysuwanych szuflad gdzie ptaki są wysypywane z kontenera na taśmociąg. Odpowiednie i humanitarne traktowanie zwierząt daje korzyści w postaci mięsa lepszej jakości, jak również zwiększa wydajność poprzez zmniejszenie liczby padłych sztuk.
  

Na szufladowy system transportu drobiu składają się:

 • Linia rozładunku i załadunku kontenerów
  • Bardzo duża wydajność na poziomie 12 000 ptaków na godzinę
  • Zgodność z najnowszymi dyrektywami Unii Europejskiej
  • W pełni zautomatyzowane sterowanie i kontrola z jednego panelu sterowniczego
  • Zmniejszony stres ptaków poprzez eliminację niepotrzebnego kontaktu z ludźmi
  • Poprawa warunków pracy
 • Zestaw kontenerów szufladowych
  • Kontenery szufladowe w systemie „4+5” zapewniającym maksymalne wykorzystanie miejsca załadunkowego na samochodzie
  • Szuflady z perforowanymi podłogami zapewniają bardzo dobrą wentylację i zapobiegają gromadzeniu się wody oraz innych zanieczyszczeń

System wyposażony jest ponadto w:

 • automatyczną wagę
 • system usuwania pyłu w sekcji zawieszania
 • myjkę szuflad i kontenerów

W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zakupu systemu załadunku i rozładunku żywego drobiu, uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży i Marketingu.